Walne Zebranie Delegatów DZSzach - Komunikat nr 1 z 17.04.2015

Zarząd DZSzach na podstawie Uchwały z dn. 07.02.2015 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DZSzach w celu wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PZSzach na dzień 23.05.2015 na godzinę 10:30 pierwszy termin i 11:00 drugi termin. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu, Hotel Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26

Za Zarząd Dominik Kulaś - Prezes

Załączniki:

 1. Projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Dolnośląskiego Związku Szachowego
 2. Zasady wyboru delegatów na Walne Zebrania Delegatów Dolnośląskiego Związku Szachowego
 3. Zasady wyboru delegatów na Walne Zebrania Delegatów Polskiego Związku Szachowego

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Dolnośląskiego Związku Szachowego:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Sekretarza
 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
 5. Przedstawienie porządku i regulaminu obrad
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
 7. Zatwierdzenie porządku Zebrania i regulaminu obrad
 8. Zgłaszanie i przedstawienie zgłoszonych wcześniej do biura DZSzach kandydatów na delegatów
 9. Wybór delegatów oraz delegatów rezerwowych na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Szachowego
 10. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej
 11. Zakończenie obrad

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zasady wyboru delegatów na Walne Zebrania Dolnośląskiego Związku Szachowego - Uchwała Zarządu DZSzach z dn. 12.05.2013

 • Każdy członek zwyczajny (stowarzyszenie, klub, osoba prawna) zrzeszony w DZSzach posiada 1 delegata.
 • Kluby będące członkami zwyczajnymi DZSZACH, których drużyny startowały lub startują w obecnym sezonie III Dolnośląskiej Lidze Seniorów lub III Dolnośląskiej Lidze Juniorów mają prawo do dodatkowego 1 delegata.
 • Kluby będące członkami zwyczajnymi DZSZACH i posiadające drużyny w rozgrywkach centralnych seniorów (liczy się stan na dzień ogłoszenia terminu Walnego Zebrania) mają prawo do dodatkowego 1 delegata.
 • Kluby będące członkami zwyczajnymi DZSZACH i posiadające drużyny w rozgrywkach centralnych lig juniorów (Liczy się stan na dzień ogłoszenia terminu Walnego Zebrania), mają prawo do dodatkowego 1 delegata.
 • Wszyscy wymienieni powyżej delegaci mają czynne prawo wyborcze.
 • Dodatkowo każdy członek Zarządu DZSzach jest delegatem bez czynnego prawa wyborczego, jeżeli nie jest delegatem klubu.
 • Kluby, stowarzyszenia lub osoby prawne zobowiązane są do podania listy delegatów i delegatów rezerwowych w kolejności obejmowania mandatów – drogą mailową lub pisemną do biura DZSZACH w terminie określonym w osobnym komunikacie przez biuro Związku.
 • Delegaci muszą posiadać zdolność do czynności prawnych.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

Na podstawie uchwały nr 12/2009 Zarządu DZSzach:

I. Delegaci na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego

 1. Delegatem DZSzach na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego mogą być osoby posiadające polskie obywatelstwo i zdolność do czynności prawnych.

 

II. Zasady wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego

 1. Członkowie zwyczajni DZSzach do 15 maja 2015 zgłoszą do biura DZszach (pisemnie, faxem lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w kolejności alfabetycznej swoich kandydatów.
 2. Delegaci na Nadzwyczajne Walne Zebranie DZSzach mają prawo zgłosić swoich kandydatów na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu DZSzach.
 3. Kandydaci zgłoszeni przez Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie DZSzach musza wyrazić zgodę na kandydowanie.
 4. Kandydaci zgłoszeni przez kluby lub Zarząd DZSzach a nieobecni na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu DZSzach muszą wyrazić swoją zgodę na piśmie.
 5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, w którym biorą udział wyłącznie delegaci na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DZSzach.
 6. Głosuje się przez pozostawienie na karcie wyborczej nieskreślonych nazwisk tych kandydatów, na których delegat oddaje swój głos. Głos uważa się za nieważny, jeśli:

a)   liczba nie skreślonych kandydatów jest większa niż maksymalna liczba wybieranych w trakcie głosowania Delegatów. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma obowiązek, przed rozpoczęciem głosowania, poinformować, jaka to jest liczba.

b)   karta wyborcza jest przekreślona, uszkodzona lub zniszczona.

c)   karta wyborcza, na której skreślono wszystkie nazwiska oznacza głos ważny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom.

d)   nazwisko kandydata dopisane na karcie wyborczej nie jest brane pod uwagę.

 1. Delegatami, w liczbie określonej w punkcie 6a niniejszej ordynacji, zastają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów ważnych.
 2. Rezerwowymi Delegatami zostają kolejni kandydaci według liczby uzyskanych głosów i w takim trybie jest obejmowanie przez nich zastępstwo w przypadku nieobecności Delegatów określonych w pkt. 7 na Walnym Zebraniu PZSzach .
 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przewodniczący obrad zarządza miedzy nimi wybory uzupełniające.

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław