Walne Zebranie Delegatów DZSzach

Zarząd DZSzach na podstawie uchwały z dn. 07.02.2015 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów DZSzach i Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DZSzach w celu wyboru delegatów na WZD PZSzach na dzień 23.05.2015. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu, Hotel Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26. MAPA

 

Dominik Kulaś - Prezes DZSzach