Erasmus + Sport - szachy

Informuję, iż od stycznia br funkcjonuje:

Erasmus+ | Nowy program europejski na lata 2014-2020

w ramach którego można zgłaszać projekty sportowe, w tym szachowe i ubiegać się o dofinansowanie.

Zgodnie z informacjami jakie uzyskałem w Narodowej Agencji Programu Erasmus + szachy są pełnoprawną dyscypliną do przedstawiania projektów ubiegających się o granty w tym programie.

Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi (ang. grassroots sport) oraz wpisywać się w następujące priorytety programu w obszarze sportu:

  • walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja;
  • promocja oraz wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
  • promocja wolontariatu sportowego, włączenia społecznego, równych szans i aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie poprzez wzrost udziału w sporcie.

Na poziomie systemowym, akcja Sport powinna przyczynić się do rozwoju wymiaru europejskiego w sporcie w zgodzie ogólnymi celami Programu w obszarze sportu. Z perspektywy indywidualnej projekty sportowe powinny przyczyniać się, poprzez realizację programu Erasmus+, do ostatecznego podniesienia poziomu uczestnictwa w sporcie.

W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane dwa typy projektów:  

Ponadto: 

  • W 2014 roku, Komisja Europejska, na podstawie badań w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej europejczyków zadecydowała o wdrożeniu działań w ramach Europejskiego  Tygodnia  Sportu (ETS).
  • Pierwszy Europejski Tydzień Sportu zostanie zorganizowany we wrześniu 2015 r.

Informacje szczegółowe: http://www.erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/

Terminy składania wniosków

  • Dla projektów ściśle związanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 (ETS) wnioski muszą być dostarczone do 22 stycznia, do 12:00 (południe czasu w Brukseli). Dotyczy projektów realizowanych od 1 kwietnia do 1 września bieżącego roku.
  • Dla projektów nie związanych z ETS 2015, wnioski muszą być dostarczone do 14 maja, do 12:00 (południe czasu w Brukseli). Dotyczy to projektów realizowanych od 1 stycznia następnego roku.

Bardzo proszę o zapoznanie się z ww. odnośnikami i rozważenie możliwości wpasowania własnych inicjatyw szachowych w oczekiwane przez Unię projekty.

Marek Ścisły