Instruktor i trener szachowy - propozycja wymagań

http://pzszach.org.pl/index.php?idm2=173&idn=2194

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi wymogów na instruktora i trenera szachowego wskazującymi na nieuwzględnienie pewnych istotnych czynników prosimy potraktowanie poniższej propozycji jako roboczej. Prace nad tym dokumentem będą jeszcze trwały, a o ich wyniku Państwa poinformujemy.
Każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Piotr Murdzia
14.10.2013

W związku z wejściem w życie ustawy o deregulacji zawodu trenera Polski Związek Szachowy ustanowił następujące wymagania w stosunku do kandydatów na instruktora i trenera szachowego.

Deregulacja zawodów instruktora i trenera szachowego


WYMOGI:

1. Instruktor szachowy

Tytuł instruktora szachowego może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

1. Ukończyła 18 lat,
2. Posiada minimum średnie wykształcenie,
3. Posiada minimum III kat. szachową,
4. Ukończyła kurs instruktorki organizowany przez PZSzach
5. brała udział w minimum 4 godzinach doszkalania prowadzonego przez PZSzach (podczas finałów MP Juniorów, makroregionów lub innych organizowanych sympozjów na tematy szkolenia w szachach) w czasie ostatniego roku lub przedłoży sprawozdanie z zajęć szachowych przez minimum 6 miesięcy jako wolontariusz,
- przedłożyła zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy instruktora szachowego.

2. Trener szachowy

Tytuł trenera szachowego może otrzymać osoba, która posiada kategorię szachową minimum I+ oraz uzyskała dyplom trenera na uczelni typu AWF (dowolnej specjalności)
lub spełnia następujące kryteria:

1. Ukończyła 18 lat,
2. Posiada minimum średnie wykształcenie,
3. Posiada staż instruktora szachowego minimum 3 lata,
4. Posiada minimum I+ kat. szachową,
5. Wychowała minimum 5 finalistów MP Juniorów (Juniorek) w grupach do 10, 12, 14, 16 lub 18 lat w danym roku,
6. Brała udział w minimum jednym doszkalaniu organizowanym przez PZSzach w ciągu ostatniego roku,
7. Udokumentowała działalność instruktorską z minimum 1 roku z jednoczesnym opracowaniem w formie pisemnej swoich dokonań, przemyśleń szkoleniowych i opisem prowadzonych zajęć i grup szkoleniowych,
8. Opublikowała w jednym z pism szachowych materiał z zakresu szkolenia szachowego (analizy partii, debiutów, dowolnego problemu szkoleniowego) lub przedstawiła taki materiał w formie pisemnej do zatwierdzenia tytułu trenera szachowego,

3. DOKUMENTY:

Osoby spełniające wymogi po złożeniu w PZSzach poniższych dokumentów mogą wystąpić o przyznanie licencji instruktora / trenera:

1. Wniosek o przyznanie licencji (pobierz wzór)
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego co najmniej średnie wykształcenie
3. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (pobierz wzór),
4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy instruktora szachowego.
5. Kserokopię dowodu wpłaty za wydanie licencji instruktora szachowego na konto Polskiego Związku Szachowego, w wysokości określonej w komunikacie organizacyjno-finansowym na dany rok,
6. Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem.

4. INNE:

Osoby, które uzyskały tytuł instruktora lub szachowego według zasad i przepisów obowiązujących wcześniej stają się instruktorami szachowymi i trenerami szachowymi w myśl niniejszego regulaminu.


Po rozpatrzeniu wniosku, odpowiedni dokument z podpisem Szefa Wyszkolenia lub Przewodniczącego Kolegium Trenerów wystawia biuro PZSzach.

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław