Delegaci DZSZACH na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZSzach

Delegatami DZSZACH zostali:
1. Klukiewicz Piotr
2. Kulaś Dominik
3. Siwik Rafał
4. Sokólski Aleksander
5. Gałażewski Waldemar

Delegatami rezerwowymi zostali:
1. Czyż Artur
2. Pociejowski Ernest
3. Stępień Marcin

Głosowało 11 osób z 14 uprawnionych. Oddano 11 głosów ważnych

Podpisano: Dominik Kulaś


  WYNIKI  
WYBORY DELEGATÓW NA WALNE ZEBRANIE PZSZACH
         
  Nazwisko Imię    
         
  Czyż Artur 4  
         
  Gałażewski Waldemar 6  
         
  Klukiewicz Piotr 10  
         
  Kulaś Dominik 10  
         
  Pociejowski Ernest 3  
         
  Siwik Rafał 10  
         
  Sokólski Aleksander 10  
         
  Stępień Marcin 2