Wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZSzach

Zarząd PZSZACH wyznaczył 16.06.2013 jako termin Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZSzach. W związku z tym Zarząd DZSZACH ogłasza wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZSzach.

Kandydatów na delegatów należy zgłaszać do biura związku w terminie do 24.05.2013 r. zgodnie z poniżej zamieszczonymi zasadami, zawartymi w Uchwale Zarządu DZSZACH z dnia 12.05.2013 r.

Zasady wyboru delegatów Dolnośląskiego Związku Szachowego na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego

 1. Członkowie Zarządu DZSzach oraz członkowie zwyczajni DZSZACH (kluby, stowarzyszenia lub osoby prawne) w terminie do 24.05.2013 r. zgłoszą do biura DZszach (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) w kolejności alfabetycznej swoich kandydatów. Zgłoszenia muszą być podpisane lub wysłane pocztą elektroniczną przez upoważnionych reprezentantów klubów, stowarzyszeń czy osób prawnych.
 2. Wszyscy zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić do swoją zgodę na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną (adres j.w.) w terminie do 24.05.2013 r.
 3. Delegatem DZSzach na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Szachowego mogą być osoby posiadające zdolność do czynności prawnych.
 4. Na podstawie kompetencji określonych w statucie w § 35 pkt.2. ust 1 i ust. 3 Zarząd uchwalił, iż wybory delegatów zostaną przeprowadzone do 31.05.2013 r. w głosowaniu, w którym biorą udział wyłącznie członkowie Zarządu
 5. Głosuje się przez pozostawienie na przesłanej karcie wyborczej znaku „X” w kwadracie przy nazwisku tych kandydatów, na których oddaje się swój głos. Głos uważa się za nieważny, jeśli:
  • A. liczba zaznaczonych kandydatów jest większa niż maksymalna liczba wybieranych w trakcie głosowania delegatów, która wynosi 5.
  • B. karta wyborcza jest nieczytelna, przekreślona, uszkodzona lub zniszczona.
  • C. karta wyborcza, na której nie zaznaczono żadnego kandydata oznacza głos ważny, oddany przeciwko wszystkim kandydatom.
  • D. nazwisko kandydata dopisane na karcie wyborczej nie jest brane pod uwagę.
 6. Karta wyborcza, którą otrzyma każdy członek zarządu zawierać będzie nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz ich imiona. Kartę po oddaniu głosów należy odesłać na skrzynkę poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres biura Związku w terminie do 31.05.2013 r.
 7. Delegatami, w liczbie określonej w punkcie 5A niniejszych zasad, zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów ważnych.
 8. Rezerwowymi delegatami zostają kolejni kandydaci według liczby uzyskanych głosów i w takim trybie jest obejmowanie przez nich zastępstwo w przypadku nieobecności delegatów określonych w pkt. 7 na Walnym Zebraniu PZSzach .
 9. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów zarządzane są miedzy nimi niezwłocznie wybory uzupełniające.
 10. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie Związku, natomiast karty do głosowań oraz inna dokumentacja związana z wyborami będzie dostępna do wglądu w biurze Związku.

 

 

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław