I Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Kobiet - regulamin

I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA KOBIET

REGULAMIN

 

I. CEL ROZGRYWEK

 1. Wyłonienie Drużynowego Mistrza Dolnego Śląska Kobiet na 2013 rok.
 2. Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród kobiet.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Szachowy

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin i miejsce: wg kalendarza DZSZACH

IV. UCZESTNICTWO

 1. W rozgrywkach mogą startować drużyny kobiece reprezentujące kluby, ośrodki kultury, szkoły, LZS, sekcje amatorskie, samorządy z oraz inne jednostki zorganizowane terenu województwa dolnośląskiego
 2. Drużyny składają się z dwóch zawodniczek i maksymalnie jednej zawodniczki rezerwowej.
 3. Zgłaszający mogą wystawić dowolną liczbę drużyn, oprócz klubów zarejestrowanych w DZSzach, które mogą wystawić nie więcej niż 4 drużyny

V. ZGŁOSZENIA

 1. Wpisowe do Mistrzostw wynosi 10 PLN od drużyny. Wpisowe powinno być wpłacone na konto DZSzach najpóźniej w terminie zgłoszeń lub gotówką w dniu zawodów przed rozpoczęciem pierwszej rundy.
 2. Jednostki delegujące zobowiązane są do przesłania zgłoszenia wraz z imiennym składem drużyny na adres elektroniczny sędziego głównego Mistrzostw i biura DZSzach w terminie do 3 dni przed dniem rozgrywania Mistrzostw. Zgłoszenia w dniu Mistrzostw – wpisowe wzrasta o 30 zł.

VI. SYSTEM ROZGRYWEK

 1. System rozgrywek uzależniony od liczby startujących drużyn:
 • Przy udziale do 10 drużyn – system kołowy
 • Przy udziale od 11 do 16 drużyn - system szwajcarski na dystansie 7 rund
 • Przy udziale powyżej 16 drużyn - system szwajcarski na dystansie 9 rund
 • Tempo gry: 15 minut na partię z dodawaniem 5 sekund na każde posunięcie od początku partii.
 • Mistrzostwa będą zgłoszone do rankingu FIDE w szachach szybkich.

VII. OCENA WYNIKÓW

 1. Kolejność miejsc zajętych przez drużyny ustala się według następujących kryteriów:
 • Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt.),
 • Suma punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny (wygrana 1 pkt., remis ½ pkt., przegrana 0 pkt.),
 • Suma punktów na pierwszej szachownicy
 • Kolejność miejsc na szachownicach ustala się według następujących kryteriów:
 • Liczba zdobytych punktów,
 • Wynik procentowy,
 • Miejsce drużyny.
 • Zawodniczka jest klasyfikowana na najniższej z szachownic na których wystąpiła.

VIII. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

 1. W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
 2. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu należy do wiceprezesa ds. sportowych DZSzach, a w czasie zawodów do sędziego głównego.

 

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław