Komunikat Finansowy DZSZACH Nr 1/2013

 Komunikat Finansowy DZSZACH Nr 1/2013

 1. Składka członkowska

 • Roczna składka klubu na realizację celów statutowych DZSzach wnosi 80,00 zł rocznie
 • Kluby, które dokonają wpłaty do 31.03.1013 – otrzymują 25% zniżki – 60,00 zł rocznie
 • Niezależnie od powyższej stawki każdy klub – stowarzyszenie ma obowiązek uregulować składkę członkowską PZSzach według aktualnego Komunikatu Organizacyjnego-Finansowego PZSzach.

2. Licencje

 • Jednorazowa opłata za wydanie licencji (zawodniczej, sędziowskiej, instruktorskiej, klubowej) wynosi 30,00 zł.

3. Opłaty za uczestnictwo w mistrzostwach województwa:

 • III Liga 200,00 zł za drużynę
 • IV Liga okręgowa 100,00 zł za drużynę
 • III Liga Juniorów 80,00 zł za drużynę
 • IV Liga Juniorów 60,00 zł za drużynę

Druga drużyna z jednego klubu 50% zniżki, kolejne 75% zniżki.

W turniejach zgłaszanych do oceny rankingowej FIDE należy opłacić opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach zgonie z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.

Opłaty za uczestnictwo w indywidualnych mistrzostwach województwa według komunikatów imprez.

4. Opłata klasyfikacyjno–rankingowa DZSZACH

 • Wysokość opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w turnieju podlegającym ocenie klasyfikacyjnej DZSzach wynosi 3,00 zł od każdego zawodnika.

5. Roczne opłaty sędziowskie uprawniające do sędziowania zawodów (zgodnie z komunikatem PZSzach):

 • Sędzia klasy okręgowej (II, III i niższa) 50,00 zł wpłata do DZSZACH
 • Sędziowie klas wyższych – wpłaty do PZSzach wg KOF 1/2013

6. Zmiany barw klubowych, wypożyczenie i rejestracja nowych zawodników

 • Rejestracja nowego zawodnika do 18 roku życia 30 zł, bezpłatnie przy jednoczesnym wyrobieniu licencji zawodniczej
 • Rejestracja nowego zawodnika pełnoletniego do II kategorii szachowej bez ELO – 0 zł
 • Zmiany barw klubowych - zawodnicy bez ELO i do kat II włącznie 10,00 zł, wpłata do DZSzach,
 • Zmiany barw klubowych - zawodnicy z ELO lub kategoriami centralnymi wg aktualnego Komunikatu Organizacyjno–Finansowego PZSzach,
 • Za przejście zawodnika do innego województwa klub przejmujący jest zobowiązany wpłacić 20% stawki z KOF PZSzach na konto DZSZACH.

7. Opłata za sprzedaż, wystawienie i wpis do legitymacji

 • Sprzedaż legitymacji szachowej dla klubów 10 zł
 • Za każdy wypis do legitymacji 5 zł
 • Indywidualna sprzedaż legitymacji i wypisanie 20 zł

UWAGA !

Wpłaty dokonuje zawodnik, klub, sekcja szachowa w biurze DZSzach lub na konto

47 1300 0000 2076 7154 4490 0001 (Meritum Bank)z dopiskiem DZSzach – opłata za..............................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkie opłaty na rzecz PZSzach. zgodnie z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.

Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

  

Załączniki:
Pobierz plik (Komunikat_Finansowy_DZSzach_Nr_1_2013.pdf)Komunikat_Finansowy_DZSzach_Nr_1_2013.pdf[Komunikat Finansowy DZSZACH Nr 1/2013]69 kB

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław