Szachista na Politechnice

 mgr Jerzy Pietraszko, Instytut Matematyki i Informatyki
Studenci mówią o nim: człowiek o aparycji jaskiniowca. To legenda Politechniki Wrocławskiej: w doktoracie obalił twierdzenie jedynki trygonometrycznej i w jego rozumowaniu nie doszukano się błędów.

Jednak pracę odrzucono, gdyż wg Komisji Instytutu Matematyki zgodzenie się z Pietraszką zburzyłoby podstawy wszystkich nauk opartych na liczbach. Przed nazwiskiem wykładowcy widnieją wciąż trzy litery, jednak zarzekł się on, że zapuści brodę i nie zgoli jej, póki nie otrzyma tytułu doktora. Zaliczenie kolokwium graniczy niemal z cudem, za to zamiast egzaminu poprawkowego można umówić się z nim na partię szachów. 

 źrodło: http://www.gazetawroclawska.pl/stronaglowna/466112,to-przed-nimi-drzy-politechnika-wroclawska,id,t.html

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław