Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów DZSzach

Zarząd DZszach zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na dzień 3 kwietnia 2011. Zebranie odbędzie się we Wrocławiu, w lokalu klubu KSZ Polonia Wrocław. Pierwszy termin godz. 10:30, drugi termin godz. 11:00.

PROJEKT Porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Dolnośląskiego Związku Szachowego:


 1. Otwarcie Walnego Zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania

 3. Wybór Protokolanta

 4. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

 6. Przedstawienie porządku i regulaminu obrad

 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

 8. Zatwierdzenie porządku Zebrania i regulaminu obrad

 9. Sprawozdanie Zarządu DZSzach

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Dzszach

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami

 12. Głosowanie nad absolutorium ustępującemu Zarządowi
 13. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa DZszach
 14. Wybór prezesa DZSzach

 15. Zgłaszanie kandydatów na Człoków Zarządu DZSzach
 16. Wybór Członków Zarządu DZSzach
 17. Zgłaszanie kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej DZSzach
 18. Wybór Komisji Rewizyjnej DZSzach
 19. Sformułowanie i przyjęcie uchwał i wniosków

 20. Zakończenie obrad

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław