Mistrzostwa Polski Krwiodawców HDK PCK

KOMUNIKAT XV MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W SZACHACH

CEL IMPREZY:
- wyłonienie indywidualnego i drużynowego Mistrza Polski HDK w szachach na 2011r.,
- inicjowanie czynnego wypoczynku honorowych dawców krwi,
- nawiązywanie kontaktów i więzi koleżeńskich pomiędzy honorowymi dawcami krwi,
- popularyzacja rozrywek umysłowych wśród rzeszy krwiodawców z całej Polski.

ORGANIZATORZY:
Klub Honorowych Dawców Krwi w Bolesławcu, Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu, Urząd Gminy Bolesławiec, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego, Urząd Miasta Bolesławiec.

TERMIN I MIEJSCE:
01-03 kwiecień 2011 MOSIR, ul. Spacerowa 26,59-700 Bolesławiec, powiat Bolesławiec, województwo dolnośląskie.
01.04.2011 (piątek) – przyjazd i potwierdzenie udziału, odprawa techniczna godz. 20:00
02.04.2011 (sobota) – otwarcie zawodów godz. 9:00 I runda godz. 9:30
03.04.2011 (niedziela) – 9:00–12:00 rundy, zakończenie zawodów ok. godz. 14:00

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W rozgrywkach może uczestniczyć każdy honorowy dawca krwi, który oddał honorowo minimum 3 litry krwi (posiadanie podczas imprezy i okazanie sędziemu zawodów przy potwierdzeniu udziału w imprezie w dniu 20 marca legitymacji honorowego dawcy krwi jest obowiązkowe) zrzeszony w klubie lub reprezentujący Okręgową Radę Krwiodawstwa lub też nie zrzeszony w żadnym klubie.
W skład drużyny mogą wejść trzej reprezentanci klubu HDK lub trzej reprezentanci Okręgowej Rady Krwiodawstwa (każdy klub może wystawić tylko jedną reprezentację składającą się z trzech zawodników podając skład przed zawodami, a pozostali krwiodawcy chcący grać są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie – wyjątkiem jest gospodarz mistrzostw, który ma prawo wystawić dwie reprezentacje).
Ilość miejsc jest ograniczona możliwościami noclegowymi organizatora (decyduje kolejność wpływu wpisowego na konto podane przez organizatora).

ZAKWATEROWANIE:
MOSiR, ul. Spacerowa 26,59-700 Bolesławiec
SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim opartym na rankingu (kojarzenie komputerowe) na dystansie 11 rund, tempem 15 minut dla zawodnika na całą partię. Punktacja pomocnicza zostanie podana na odprawie technicznej.

FINANSOWANIE:
Wpisowe do imprezy wynosi 120zł. od zawodnika indywidualnego, a przy zgłoszeniu trzyosobowej drużyny wynosi 360zł. Od jednej ekipy (osoby towarzyszące w rozgrywkach są traktowane jako uczestnicy imprezy i muszą opłacić wpisowe).
Wpisowe do turnieju jest płatne na konto: Polskiego Krzyża w Bolesławcu przy ul. Tysiąclecia 30 w Bolesławcu, PKO BP O/ Bolesławiec
Nr konta 06 1020 2137 0000 9802 0048 5573
Z dopiskiem „SZACHY-Mistrzostwa Polski HDK”. Wpisowe należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie: 7 marca 2011.
W ramach wpisowego organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie uczestników od kolacji w dniu 01 kwietnia 2011 do obiadu w dniu 03 kwietnia 2011.

ZGŁOSZENIA:
- telefoniczne: Roman Bodak – telefon komórkowy: 510825346, praca: 075 732 31-58
- listownie: Roman Bodak, 59-700 Bolesławiec, Gałczyńskiego 46/7
- zgłoszenia wraz z wpisowym należy przesłać najpóźniej do dnia: 10 marca 2011

NAGRODY:
- puchary i medale dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej,
- dla każdego uczestnika pamiątkowe dyplomy i upominki,
- organizator przewiduje też ufundowanie wielu nagród rzeczowych dla najlepszych w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej

PATRONAT:
Piotr Roman Prezydent Miasta Bolesławiec

USTALENIA KOŃCOWE:
- organizator nie ubezpiecza uczestników (obowiązek ten spoczywa na uczestnikach imprezy),
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników,
- podczas imprezy obowiązuje: REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK W SZACHACH wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej mistrzostw: www.szachyhdk.prv.pl
- w turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz zapisy Kodeksu Szachowego 2002 z późniejszymi zmianami
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora mistrzostw
- więcej informacji na temat imprezy udzielają: Roman Bodak – telefon komórkowy: 510825346
Miłego wypoczynku oraz wielu wrażeń życzą organizatorzy:
Zarząd Klubu HDK w Bolesławcu, Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu, Urząd Gminy Bolesławiec, Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego, Urząd gminy Gromadka, Urząd Gminy Osiecznica, Urząd gminy Warta Bolesławiecka, Urząd Miasta Bolesławiec, Urząd Miasta Nowogrodziec.

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław