Refinansowanie kosztów udziału w MPJ P30 w grupach 12-18 lat

Refinansowanie kosztów udziału w MPJ P30 w grupach 12-18 lat:

  • zwrot kosztów pobytu trenera-opiekuna (osoba z ważną licencją instruktorską lub trenerską) w wysokości do 240 złotych oraz zwrot kosztów przejazdu (bilet kolejowy 2 klasa lub równoważny)  - 1 trener przypada na 10 zawodników startujących w MPJ P30 w grupach 12-18 lat, w przypadku mniejszej liczby podopiecznych rozliczenie proporcjonalne.
  • 100% zwrot kosztów pobytu zawodnika, który zdobędzie medal na MPJ w szachach szybkich P30 w grupach 12-18 lat, w wysokości do 240 złotych plus zwrot wpisowego w MPJ P-30 i MPJ P-5,
  • zwrot 2/3 kosztów pobytu zawodnika, który zajmie miejsce 4-10 w MPJ w szachach szybkich P30 w grupach 12-18 lat, w wysokości do 160 złotych plus zwrot wpisowego w MPJ P-30 i MPJ P-5,
  • zwrot 1/3 kosztów pobytu zawodnika, który zajmie miejsce 11-16 w grupach do lat 16 lub18 lub miejsca 11-24 w grupach do lat 12 lub14 w MPJ w szachach szybkich P30, w wysokości do 80 złotych plus zwrot wpisowego w MPJ P-30 i MPJ P-5
  • zwrot wpisowego w MPJ P-30 i MPJ P-5 dla zawodnika, który zdobędzie miejsce punktowane we współzawodnictwie dzieci i młodzieży;
  • w/w kwoty obowiązują w przypadku udziału zawodnika w MPJ P-30 i MPJ P-5

Zwroty będą dokonywane na podstawie faktur/rachunków wystawionych przez kluby na DFS i kopii faktur źródłowych organizatora.

Szczegóły proszę ustalić z Sekretarzem DZszach. Inne formy rozliczenia nie będą akceptowane, takie są wymagania DFS i UMWD. Warunkiem zwrotu jest brak zaległości wobec DZszach.

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław