Komunikat Organizacyjno-Finansowy DZSzach Nr 1/2010

 Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1/2010

 

     Dolnośląskiego Związku Szachowego w sprawie opłat z tytułu uczestnictwa zawodników, klubów i sekcji szachowych  w imprezach 2010 r oraz z opłat za tytuły i innych.

1.    Licencje

Opłaty licencyjne

UWAGA: Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. 2005 nr 155 poz. 1298; Dz. U 2006 nr 64 poz. 448) każdy klub, zawodnik, sędzia, trener/instruktor musi posiadać licencję wydaną przez Polski Związek Sportowy. Znowelizowany system licencyjny obowiązuje w PZSzach od dnia 1 stycznia 2007 r. W związku z tym wszyscy ww., którzy nie posiadają nowej licencji, powinni składać stosowne wnioski o ich przyznanie w macierzystych wojewódzkich związkach szachowych.

Szczegóły dotyczące wydawania licencji zawarte są w Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji Polskiego Związku Szachowego z dnia 11 listopada 2006 r., opublikowanym na stronie internetowej PZSzach. Obowiązek posiadania aktualnej licencji dotyczy każdego:

- stowarzyszenia / klubu – członka PZSzach,

-  zawodnika uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w szachach klasycznych i szybkich, obejmującym indywidualne i drużynowe zawody z cyklu Mistrzostw Polski i Mistrzostw Międzywojewódzkich oraz zawodach szczebla wojewódzkiego,

-  sędziego, który sędziuje zawody organizowane przez PZSzach lub WZSzach oraz inne zawody klasyfikowane w rankingu.

-trenera względnie instruktora, który jest zatrudniony przez PZSzach lub WZSzach albo uczestniczy w organizowanym przez PZSzach lub WZSzach wyjeździe z zawodnikami.

-   

Opłata za wydanie licencji wynosi 30 PLN.

Członkowie Honorowi PZSzach są zwolnieni z opłaty licencyjnej. PZSzach prowadzi rejestr wydanych licencji publikowany w Centralnym Rejestrze PZSzach na stronie internetowej http://www.cr.to.pl/ew/news.php.


Sędziowie którzy sędziują imprezy rankingowe muszą posiadać licencję i wnosić roczną opłatę zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym Nr 1/2010 PZSzach:
- sędzia klasy międzynarodowej (IA, FA) 70,00 zł wpłata do PZSzach
- sędzia klasy centralnej (P, I) 60,00 zł wpłata do PZSzach
- sędzia klasy okręgowej (II, III) 50,00 zł wpłata DZSzach


2. Opłata  roczna klubu na realizację celów statutowych DZSzach - kluby
Kluby zarejestrowane w  DZSzach     80,00 zł rocznie, wpłata do DZSzach
W przypadku wpłaty do 31.03.2010 r. 60,00 zł rocznie, wpłata do DZSzach
Przeznaczenie opłat:
- administracja strony WWW,
- opłaty pocztowe, telefony, fax, materiały biurowe,
- inne koszty bieżącej działalności Związku.

Niezależnie od powyższej stawki każdy klub – stowarzyszenie ma obowiązek uregulować  opłaty  do PZSzach według Komunikatu Organizacyjnego - Finansowego Nr 1/2010 PZSzach.

 

3. Opłata rejestracyjna

Opłata za rejestrację zawodników w DZSzach 30 zł

Zawodnicy którzy składają kompletny wniosek licencyjny zostają zwolnieni z w/w opłaty.
Zawodnicy powyżej lat 18 zwolnieni z w/w opłaty.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się zwolnienie z opłaty zawodników do lat 18 po złożeniu wniosku do Prezesa DZSzach.


4. Opłata klasyfikacyjno– rankingowa DZSzach
Wysokość opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w turnieju podlegającym ocenie klasyfikacyjnej  wynosi od każdego zawodnika 3,00 zł

5. Zmiany barw klubowych
-    Zawodnicy bez ELO i do kat II włącznie 10,00 zł, wpłata do DZSzach,
-    Zawodnicy z ELO i kategorie centralne wg Komunikatu Organizacyjno–Finansowego Nr 1/2010 PZSzach,
-    Za przejście zawodnika do innego województwa klub przejmujący jest zobowiązany wpłacić 20% stawki PZSzach na konto DZSzach.
-    Przy  zmianach barw klubowych zawodników, którzy ukończyli 60 lat nie pobiera się opłat.

6. Opłaty za uczestnictwo w mistrzostwach województwa
III  liga  180,00 zł
liga okręgowa 120,00 zł
liga jun. 80,00 zł
Druga drużyna z jednego klubu 50% zniżki, kolejne 75% zniżki.

7. Opłata za sprzedaż, wystawienie i wpis do legitymacji
•    Sprzedaż legitymacji szachowej dla klubów 10 zł
•    Za każdy wypis do legitymacji 5 zł
•    Indywidualna sprzedaż legitymacji i wypisanie 20 zł

•    Karta Zgłoszenia Zawodnika (tzw. karta  sztywna) 4 zł

UWAGA !
Wpłaty dokonuje zawodnik, klub, sekcja szachowa w biurze DZSzach. lub na konto Dolnośląska Federacja Sportu Wrocław, ul. Borowska 1-3
PKO IV O/Ww 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993
z dopiskiem DZSzach – opłata za..............................

---------------------------------------------------------------------
Wszystkie opłaty na rzecz  PZSzach. zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym Nr 1/2010  PZSzach.


Komunikat wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2010 r.

 

 

 

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław