XIV Indywidualny Mikołajkowy Turniej Szachowy w Szachach Szybkich

Organizator:
Dolnośląski Związek Szachowy we Wrocławiu
Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej
Gminny Ludowy Klub Sportowy – Sekcja Szachowa w Jaworzynie Śląskiej

Miejsce rozgrywek: Sala widowiskowa, II piętro Samorządowego Ośrodka Kultury,
ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej.
Termin rozgrywek: 06 grudnia 2009 (niedziela)
godz. 9.00-9.50 – zapisy,
godz. 10.00 – rozpoczęcie turnieju,
godz. 16.00 – zakończenie turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Uczestnictwo: Udział w turnieju mogą wziąć udział wszyscy grający w szachy, tj. osoby obojga płci zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach szachowych lub miejscowościach.
Wpisowe: od 15-18 lat – 10 zł powyżej 18 – 20 zł

Nagrody: W punktacji generalnej:
I – 350 zł; II – 250 zł; III – 150 zł; IV – 100 zł; V – 90 zł; VI – 80 zł; VII – 70 zł; VIII do XV - 60 zł;
W grupie juniorów 18-17 lat oraz 16-15 lat – nagrody rzeczowe w zależności od liczby startujących (organizator informację poda przed turniejem).
W grupie juniorów 14-13 lat, 12-11 i 10 lat zapewnia się nagrody rzeczowe od 1-5 miejsca. W grupie kobiet nagrody rzeczowe od 1 do 5 miejsca.
Przewiduje się nagrodę rzeczową dla najmłodszego uczestnika turnieju oraz dla najstarszego 50 zł.
Ponadto przewiduje się nagrody rzeczowe dla uczestników z gminy Jaworzyna Śląska.

Tempo gry: 15 min. dla każdego zawodnika
IX rund – System Komputerowy Szwajcarski.
Turniej Szachowy poprowadzi sędzia – Artur Adamek.

Zgłoszenia:
Uczestnictwo można zgłaszać do 16 XI 2009 r. – pisemnie na adres:
G.L.K.S. Sekcja Szachowa przy Samorządowym Ośrodku Kultury
ul. Powstańców 3; 58-140 Jaworzyna Śl.
lub
tel/fax 074 858 41 36 – Ośrodek Kultury
tel. 074 858 74 90 – p. Marian Gabrysiak, wieczorem (tel. dom.)
Osoby zgłoszone wcześniej mają zagwarantowany udział w turnieju.

Informacje dodatkowe:
Organizator zapewnia 100 miejsc startującym.
Dzieci do lat 14 i kobiety są zwolnione od opłaty.
Nagrody nie będą dzielone
Uwaga: Wprowadza się dodatkową punktację drużynową i nagrody:
1.miejsce; Puchar – 4 medale złote + upominek dla każdego z drużyny;
2.miejsce; Puchar – 4 medale srebrne + upominek dla każdego z drużyny;
3.miejsce; Puchar – 4 medale brązowe + upominek dla każdego z drużyny;
Drużyna składa się z 4 osób; w skład jej mogą wchodzić seniorzy, kobiety oraz juniorzy. Opłata – 20 zł, wliczona jest w nią opłata indywidualna. Kapitan zgłasza drużynę przed rozpoczęciem turnieju.
Kawiarnia czynna od godz. 9.00
Uwaga: Hotel w Jaworzynie Śl., czynny całą dobę, opłata 15 zł – nr tel. 504 829 929

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław