Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich 2009.11.28

K O M U N I K A T
Mistrzostw Dolnego Śląska w Szachach Szybkich - Legnica, 28 listopada 2009 r.

1. Cel imprezy: wyłonienie Mistrzów Dolnego Śląska w Szachach Szybkich, popularyzacja szachów w Legnicy i na Dolnym Śląsku.

2. Organizator: ASSz Miedź Legnica, Dolnośląski Związek Szachowy.

3. Uprawnieni do gry: Mieszkańcy Dolnego Śląska, członkowie dolnośląskich klubów szachowych zarejestrowanych w DZSzach.

4. Termin i miejsce: 28 listopada 2009 r. Hotel Qubus Legnica

5. System rozgrywek, tempo gry: System szwajcarski 9 rund, tempo gry - 15 min na partię dla zawodnika.

Zapisy od godz. 9.00 do 9.45. I – runda rozpoczyna się o godz. 10.00.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw.

6. Wpisowe: Seniorzy 20 zł, Juniorzy do lat 18 (ur.1991 i młodsi) 10 zł, niepełnosprawni 5zł. Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

7. Nagrody:

Wysokość nagród za zajęcie miejsc w poszczególnych kategoriach w PLN

a) główne: I m. – 600, II m. – 400, III m. – 300, IV m. – 200, V m. – 150, VI m. – 100, VII – 80, VIII – 50.

b) kobiety: I m. – 150, II m. – 100, III m. – 50.

c) zawodnicy o rankingu 1900 do 2150: I m. - 100 II m- 70 zł III m – 50 zł

d) zawodnicy o rankingu do 1899: I m. - 100 II m – 70 III m-50

e) juniorzy do lat 18: I m. - 100 II m -70 III m- 50

f) niepełnosprawni I m. - III m - nagrody rzeczowe i dyplomy


Zawodnik ma prawo do jednej nagrody
Liczba miejsc ograniczona do 100 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego z 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław