Test z taktyki dla młodzików

TEST Z TAKTYKI DLA KADRY MŁODZIKÓW Rozwiązania proszę wysłac na mojego maila do dnia 25.10.2005
Zad 1.
B:Kc1,Ha8,Wd4,Sb3,Sc3, p.a4,b2,c2,f2,g3,h2
Cz:Kc7,Hd6,Wb6,Gd7,Ge7,p a5,c6,d5,e5,f5,g5
białe zaczynają

Zad 2,
B:Kg1,Hg5,Wc1,Wd3,Sd6,Gb3,p.a2,b2e4,f2,g2,h2
Cz: Kg7,Hb6,Wd8,Wf8,Sd7,Sg8 p a7,b7,c6,f6,g6,h7
białe zaczynają

Zad 3.
B:Kh1,Hg4,Wb1,Wf1,Sg3, p.b3,d5,e4,f5,g2,h5
Cz:.Kg8,Hd4,Wd3,We8,Gg7, p.b5,c5,d6,f7,g6,h7
czarne zaczynają

Zad 4.
B;Kg1,Hd3,We7,Wf1,Sd4,Sg5, p.a2,b2,c4,f4,g2,h3
Cz: Kg8,Ha5,Wa8,Wd8,Gd7,Sf6 ,p.a7,c7,c6,d6,g7,h7
białe zaczynają

Zad 5.
B: Kh2,Hf7,Wd1,We1,Sf4,Gh6,Gg2, p a2,b3,f5,g3,h3
Cz: Kh8,Ha7,We8, Wg8,Ge5,Sb6,Sb5, p a5,c5,d6,h7
białe zaczynają

Zad 6.
B: Kg1,Ha1,Wa2,We1,Sd2,Sf3,Gg2, p a3,b3,c4,f2,g3,h2
Cz Kg8,Hf6,Wd8,We8,Se5,Gd3,Gc5,p. a5,b7,c7,g7,h7
czarne zaczynają

Zad 7.
B: Kg1, He6,Wd1,Wf1,Gd2, Gd3,Sh4,p. a3,b2,c3,d4,f4,g2,h2 
Cz: Kh8,Hc7,Wa8,We8,Gb7,Gd8,Sd7,Sf6, p.a7,b6,c5,g7,h6
białe zaczynają

Zad 8.
B: Kg1,Hc2,Wd1,Wf1,Gg4, p.a2.b2.d5.f2.g2.h2
Cz: Kg8,Hf6,We8,We5,Gb7, p.a6,b6,c5,d6,g6,h7
białe zagrały 1 Ge6+ oceń to posunięcie

Zad 9.
B: Kg1,Hc5,Wc1,p.a2,c7,d3,g3,h3,h4
Cz: Kg8,Hf6,We8,Se5, p.a7,d4,f7,h7
czarne zaczynają

Zad 10.
B:Kg1,Hb7, Wc1,We1,Se5,Sf4, p.f2,g2,h2
Cz: Kh8,Ha5,Wb2,We8,Gb3, p.a6,f7,g7,h7
czarne zaczynają

Zad 11.
B:Kg1, Hf3,Wc1,Wc2,Ge5, p.a5,b3,d3,g2,h2 
Cz: Kb5,Hd7,Wc8,Wg8,Gh6, p.a6,b4,c5,d4,h7
białe zaczynają

Zad 12.
B; Kg1,Hb3,Wa1,Wf1,Gc4,Gd2,Sg3 p.a3,b2,f2,g2,h3
Cz: Kh8,Hc7,Wa8,Wf8,Ga7,Gc6 ,Sf6 p.a6,b7,g7,h7
czarne zaczynają

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław