Ewidencja i Klasyfikacja

Ewidencja i Klasyfikacja

Ewidencja i klasyfikacja prowadzona jest w Centralnym Rejestrze Polskiego Związku Szachowego.
http://cr-pzszach.pl/
http://pzszach.pl/

Administratorem Wojewódzkim Centralnego Rejestru jest Rafał Siwik - posiadający pełne uprawnienia w wojewódzkim (dolnośląskie) zakresie ewidencji, klasyfikacji i danych sędziowskich.
 
Wszelkie dokumenty dotyczące ewidencji, klasyfikacji i licencji proszę przesyłać na skrzynkę ewidencja@dzszach.pl
 
Nowe formularze rejestracyjne znajdują się na stronie: http://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/
 

 

Nowe formularze rejestracyjne PZSzach

Uchwała 32/04/2019

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych formularzy ewidencyjnych PZSzach

  1. Wprowadzone zostają następujące wzory formularzy ewidencyjnych:

– Formularz – wniosek rejestracyjny zawodnika
– Formularz – wniosek o wydanie licencji zawodnika/trenera/sędziego
– Formularz rejestracji/zmiany przynależności klubowej zawodnika
– Formularz wykreślenia zawodnika z klubu
– Formularz wypożyczenia zawodnika

– Formularz – wniosek o przyjęcie klubu do grona członków PZSzach
– Formularz – wniosek w/s zmiany nazwy klubu
– Formularz – wniosek o nadanie licencji klubowej
– Deklaracja wystąpienia Klubu z PZSzach

  1. Zarząd upoważnia Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu do wprowadzania poprawek i korekt wynikających z dostosowania formularzy do obowiązujących przepisów prawa, poprawek wynikających z przyczyn technicznych oraz poprawek o charakterze redakcyjnym.
  1. Wycofaniu ulegają formularze wymienione jako załączniki nr od 1 do 6 do Regulaminu Ewidencyjnego przyjętego w dn. 01.06.2016 r.

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.

 

Nowe formularze rejestracyjne znajdują się na stronie: http://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław